dot dot
dot
dot
bulletประวัติสมาคม
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletกลยุทธ์
bulletคณะกรรมการ
bulletสมาชิก สมท.
dot
dot
bulletบทที่ 1 การวัด
bulletบทที่ 2 ระบบการวัด
bulletบทที่ 3 มาตรวิทยา
bulletบทที่ 4 ระบบการสอบกลับได้
bulletบทที่ 5 บทสรุป
dot
dot
bulletExecutive Summary
bulletActivities
bulletบริการฝึกอบรม
bulletบทความ
bulletสัมมนาวิชาการ
bulletประชุมใหญ่สามัญ
bulletมุมสมาชิก
dot
Newsletter

dot


ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 ข่าวคราว ความเคลื่อนไหว ของ สมาคมฯ

สมท_ ประกาศรับสมัครสอบสมรรถนะบุคคลด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด ชั้น 2(วันที่20-22 ก_ย_60) 1.pdf

 

9 มิถุนายน 2560 : สมาคมฯ เข้าร่วมงาน วันรับรองระบบงานโลก และ วันมาตรวิทยาโลก

25 พฤษภาคม 2560 : นายกสมาคมฯ แสดงความยินดี วันครบรอบ 54 ปี วันสถาปนา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

 

30 เมษายน 2560คณะกรรมการสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยมอบของที่ระลึก 

แสดงมุทิตาจิตต่อ ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา อดีตนายกสมาคมฯ 

เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

โครงการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาการสอบเทียบเครื่องมือวัด 4สาขา

ได้มีการจัดประชุมแนะแนวเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

 

 

 

ใบสมัคร >> แบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ.pdf

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์
No article here !
Copyright © 2013 All Rights Reserved.