dot dot
dot
dot
bulletประวัติสมาคม
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletกลยุทธ์
bulletคณะกรรมการ
bulletสมาชิก สมท.
dot
dot
bulletบทที่ 1 การวัด
bulletบทที่ 2 ระบบการวัด
bulletบทที่ 3 มาตรวิทยา
bulletบทที่ 4 ระบบการสอบกลับได้
bulletบทที่ 5 บทสรุป
dot
dot
bulletExecutive Summary
bulletActivities
bulletบริการฝึกอบรม
bulletบทความ
bulletสัมมนาวิชาการ
bulletประชุมใหญ่สามัญ
bulletมุมสมาชิก
dot
Newsletter

dot


ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 ข่าวคราว ความเคลื่อนไหว ของ สมาคมฯ

รายละเอียด>> ประกาศรับสมัครสอบ๒๕๖๐.pdf

ใบสมัคร >> แบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ.pdf

ภาพบรรยากาศ การประะชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ โรงแรงเซนจูรี่พาร์ค วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กรุงเทพฯ

ผู้ผ่านการทดสอบ เข้ารับ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา สาขาต่างๆ 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์
No article here !
Copyright © 2013 All Rights Reserved.