ReadyPlanet.com


จัดการกับความอ้วนให้อยู่หมัด


 

รู้ได้อย่างไรว่าเราอ้วนองค์การอนามัยโลกได้ให้คำจำกัดความของโรคอ้วนไว้ว่า เป็นภาวะที่มีการสะสมของไขมันส่วนเกินในร่างกาย ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเราสามารถรู้ว่าเราอ้วนได้มากน้อยแค่ไหนโดยการวัดปริมาณไขมันในร่างกายเช่น การตรวจปริมาณไขมันสะสมส่วนเกินซึ่งตำแหน่งการสะสมไขมันในร่งกายที่พบบ่อยได้แก่ ช่องท้อง เซลล์ติบ และเซลล์กล้ามเนื้อ การสะสมของไขมันจะส่งผลต่อการดื้อของฮอร์โมนอินซูลิน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอิกเสบภายในร่างกาย ส่งผลทำให้เกิดโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจได้มากที่สุดในทางการแพทย์ใช้วิธีการวัดรอบเอวหรือรอบสะโพกในการประเมินการสะสมของไขมันในร่างกายควบคู่ไปกับการตรวจวัดดิชนีมวลกายหรือที่เรียกว่า body mass index

 

ขอขอบคุณบทความคุณภาพจาก ดูหนังออนไลน์ 

 

เพื่อทำนายความเสียงของโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูงจากการศึกษาของ Rey-Lopez และคณะในปี 2014 พบว่าผู้ที่มีค่าดิชนีมวลกายมากกว่า 30 แต่ไม่พบความผิดปกติทางระบบเมตามอลักในร่างกาย เราเรียกกลุ่มคนจำพวกนี้ว่าMetabolically Healthy Obesity ชั่งผลการศึกษาพบว่ากลุ่มนี้ไม่มีความเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น แต่การศึกษาดิงกล่าวไม่ได้ทำการติดตามผลในระยะเวลานานต่อมาจึงมีการศึกษารวบรวมผลการศึกษาเพิ่มเติมใน 2016 โดยทำการติดตามกลุ่มตัวอย่างเป็นระยะเวลา 14 ปี มีผู้เข้าร่วมในการ ศึกษาวิรัยมากกว่า 10 ล้านราย ส่วนใหญ่อาศิยอยู่ในทวีปเอเชื่ยอเมริกาเหนือ ยุโรปออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีดิชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 20 ถึง 25 จะมีโอกาสเสียชีวิตต่ำที่สุด แต่โอกาสเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นถึง 176 เปอร์เซ็นต์ในผู้ที่มีดิชนีมวลกายมากกว่า 40 นั้นผลของการลดน้ำหนักจึงมีส่วนช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตลงได้

การหาค่าดิชนีมวลกายการหาค่าดิชนีมวลกาย หรือที่เรียกว่า Body Mass Index หรือ BMI คือ ความหนาของร่างกาย ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินภาวะอ้วนหรือผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อาย 20 ปีขึ้นไปสามารถคำณวนค่านี้ได้จาก การใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมและหารด้วยส่วนสูงที่ี่วัดเป็นเมตรยกกำลังสอง ซึ่งใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ดังสูตรต่อไปนี้  ผลเสียของความอ้วนภาระอ้วนเป็นสิ่งที่หลายคนไม่พึงปรารถนา แต่ก็ห้ามไม่ได้ยิ่งอายมากขึ้นน้ำหนักตัวก็ยิ่งเพื่มขึ้นตามไปด้วย เ ชื่อหรือไม่ เราสามารถทำนายโรคที่เกิดมาจากภาวะอ้วนได้ทันที โรคที่มาแน่นอนคือ

โรคเบาหวาน ทำไมนะหรือ ?โรคเขาหวานทางการแพทย์ถือว่าเป็นโรคที่สามารถทำนายการเกิดได้ ถ้ามีอาการบ่งชี้ 3 ข้อใน 5 ข้อ จากอาการ

ดังนี้ คือ

1. อ้วนเกิน โดยขนาดรอบเอวมากกว่า 36 นิ้วสำหรับชาย และ 32 นิ้วสำหรับหญิง

2. ความดินโลหิตสูง โดยวัดระดิบความดินโลหิตได้สูงกว่า 130/85 mmHg

3. น้ำตาลในเลือดสูง โดยระดิบน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 110 mg/dl

4. ระดิบไตรกลีเชอไรด์ในเลือดสูงโดยสูงกว่า 150 mg/dl

5. ระดิบไขมันดี(HDL)หรือที่เรียกว่าไขมันดี น้อยกว่า 40 mg/dl สำหรับชายและ น้อยกว่า 50 mg/dl ในเพศหญิง

 

ภาระอ้วนส่งผลให้การทำงานของอินชูลินลดลง ซึ่งอินซูลินทำหน้าที่นำน้ำตาลที่ได้จากกินอาหารที่มีรสหวาน หรืออาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตแปรเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงานให้กับเชลล์ต่างๆในร่างกายเมื่อการทำงานของอินชุลินลดลง จะทำให้ระดิบน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้ นมากเกินไปและกลายเป็นโรคเบาหวานตามมาภาจะอ้วนที่มีผลต่อการ เ กิดโรคเบาหวาน สามารถทำนายได้จากการวัดรอบเอวซึ่งเกิดจากการสะสมไขมันที่หน้าท้อง ถือเป็นปีจจัยที่สำคัญที่สุดใน 5 ปีจจัยที่ีกล่าวมา ยิ่งอ้วนมากขึ้นยิ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดโรคต่างๆตามมา หนทางที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะอ้วน คือการลดน้ำหนักการลดน้ำหนักอย่างถูกต้องเริ่มด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม

พักผ่อนเพียงพอ เพียงแค่นี้เราก็ห่างไกลจากภาระอ้วน ที่เป็นบ่อเกิดของสารผิดโรคที่ตามมาอีกมากมาย สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกำลังกายผู้ตั้งกระทู้ หมวยหมวย :: วันที่ลงประกาศ 2020-09-16 15:28:48


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2013 All Rights Reserved.