ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติสมาคม
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletกลยุทธ์
bulletคณะกรรมการ
bulletสมาชิก สมท.
dot
dot
bulletบทที่ 1 การวัด
bulletบทที่ 2 ระบบการวัด
bulletบทที่ 3 มาตรวิทยา
bulletบทที่ 4 ระบบการสอบกลับได้
bulletบทที่ 5 บทสรุป
dot
dot
bulletExecutive Summary
bulletActivities
bulletบริการฝึกอบรม
bulletสัมมนาวิชาการ
bulletประชุมใหญ่สามัญ
bulletมุมสมาชิก
dot
Newsletter

dot


ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 ข่าวคราว ความเคลื่อนไหว ของ สมาคมฯ

 

ประกาศด่วน

  สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เม.ย. 2562  บริษัท/หน่วยงานใดสนใจสมัครมาได้เลย รายละเอียดตามใบสมัคร

ดาวโหลใบสมัครได้เลยค่ะ  ใบสมัครเข้าร่วม Digi - RTD_62 (1).pdf

 

สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความน่าเชื่อถือของผลการวัดสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Food supplements" ในวันที่ 12 กันยายน 2561 เข้ารับฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านใดสนใจมาสมัครเข้ามาได้ที่สมาคมฯหรือมาลงทะเบียนหน้างานได้เลยค่ะ รายละเอียดดาวโหลได้ที่ นี้ โบร์ชั่วการสัมมนาวันที่ 12 กัยายน 61 ไบเทคบางนา [Autosaved].pdf ใบสมัครเข้าสัมมนาวิชาการ วันที่ 12 ก_ย_61.pdf

 สมาคมขอประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนาวิชาการในวันที่ 21 ส.ค.61 ดังนี้ 

 กดดูได้เลยค่ะ  ใบลงทะเบียนวันที่ 21082561 (สัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่เมืองทองธานี).pdf

สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดสอบการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้าน มิติ, มวล,ไฟฟ้าและอุณหภูมิ ในวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 

  ผู้เข้ารับการทดสอบสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ด้าน มวล, ด้านมิติ ชั้น 2 และชั้น 3 

                                                                         

 

      ประกาศ สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 version 2017 วันที่ 21 สิงหาคม 2561  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจดาวโหลใบสมัครได้เลย รายละเอียดตามใบสมัคร  โบรชัวร์MST Poster Rev 7 (วันที่ 21 ส_ค_61).pdf  ใบสมัครการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับมาตรฐาน วันที่ 21 ส_ค_61.pdf  ทางสมาคมขอปิดรับสมัครแล้วค่ะ

 

  

 

สรุปการจัดโครงการอบรมของสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยในปี 2560ที่รวมกับบริษัทและสถานศึกษาต่างๆ

     เรีน  สมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน

        ทางสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยได้สรุปผลการจัดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือวัดด้านมิติให้สอนคล้องกับนโยบาย 4.0 ของประเทศไทย มาให้ท่านสมาชิกและผู้สนใจได้รับทราบ ข้อมูลต่างๆที่สมาคมฯได้จัดทำขึ้น    ไทย-ออสเตรีย สัตหีบ.pdf

สมาคมร่วมกับTGIจัดสัมนา.pdf   สรุปโครงการแนะนำสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย มภ_ลำปาง.pdf

     สรุปโครงการมภ_สวนสุนันทา.pdf    สรุปโครงการวท_อยุธยา.pdf    สรุปฝึกอบรมหมู่บ้านครู.pdf

 

 ประกาศด่วน

 สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครสอบ สมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ การสอบเทียบเครื่องมือวัด  ตามประกาศที่แนบ   แบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ(1).pdf แผนการสมัครสอบ ชั้น2และชั้น3 (1).pdf

 

 

  สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมฯในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้องเบียงก้า สนใจสอบถามได้ที่สมาคมฯ โทร 02-9406943 มือถือ 085-6643838 E-mail: mst@mst.or.th โทรสาร 02-9406949

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์
No article here !
Copyright © 2013 All Rights Reserved.