ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติสมาคม
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletกลยุทธ์
bulletคณะกรรมการ
bulletสมาชิก สมท.
dot
dot
bulletบทที่ 1 การวัด
bulletบทที่ 2 ระบบการวัด
bulletบทที่ 3 มาตรวิทยา
bulletบทที่ 4 ระบบการสอบกลับได้
bulletบทที่ 5 บทสรุป
dot
dot
bulletExecutive Summary
bulletActivities
bulletบริการฝึกอบรม
bulletบทความ
bulletสัมมนาวิชาการ
bulletประชุมใหญ่สามัญ
bulletมุมสมาชิก
dot
Newsletter

dot


ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 ข่าวคราว ความเคลื่อนไหว ของ สมาคมฯ

   สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรอง ISO/IEC 17025 version 2017  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายกสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทสไทยเป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีผู้สนใจเข้ารับฟังเป็นอย่างมากเพื่อให้ห้องปฏิบัติการรองรับมาตรฐาน versionใหม่

   


 

 

 

 

 

 

 

สรุปการจัดโครงการอบรมของสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยในปี 2560ที่รวมกับบริษัทและสถานศึกษาต่างๆ

     เรีน  สมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน

        ทางสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยได้สรุปผลการจัดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือวัดด้านมิติให้สอนคล้องกับนโยบาย 4.0 ของประเทศไทย มาให้ท่านสมาชิกและผู้สนใจได้รับทราบ ข้อมูลต่างๆที่สมาคมฯได้จัดทำขึ้น    ไทย-ออสเตรีย สัตหีบ.pdf

สมาคมร่วมกับTGIจัดสัมนา.pdf   สรุปโครงการแนะนำสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย มภ_ลำปาง.pdf

     สรุปโครงการมภ_สวนสุนันทา.pdf    สรุปโครงการวท_อยุธยา.pdf    สรุปฝึกอบรมหมู่บ้านครู.pdf

 

 ประกาศด่วน

 สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครสอบ สมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ การสอบเทียบเครื่องมือวัด  ตามประกาศที่แนบ   แบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ(1).pdf แผนการสมัครสอบ ชั้น2และชั้น3 (1).pdf

 

 

  สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมฯในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้องเบียงก้า สนใจสอบถามได้ที่สมาคมฯ โทร 02-9406943 มือถือ 085-6643838 E-mail: mst@mst.or.th โทรสาร 02-9406949

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์
No article here !
Copyright © 2013 All Rights Reserved.