ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติสมาคม
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletกลยุทธ์
bulletคณะกรรมการ
bulletสมาชิก สมท.
dot
dot
bulletบทที่ 1 การวัด
bulletบทที่ 2 ระบบการวัด
bulletบทที่ 3 มาตรวิทยา
bulletบทที่ 4 ระบบการสอบกลับได้
bulletบทที่ 5 บทสรุป
dot
dot
bulletExecutive Summary
bulletActivities
bulletบริการฝึกอบรม
bulletสัมมนาวิชาการ
bulletประชุมใหญ่สามัญ
bulletมุมสมาชิก
dot
Newsletter

dot


ผู้สนับสนุน สมท.
  

 

 ข่าวคราว ความเคลื่อนไหว ของ สมาคมฯ

 

ดาวโหลดได้ที่นี้ ใบสมัครและใบต่ออายุสมาชิก สมท_.pdf

ประกาศรับสมัครสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ครั้งที่ 1 ปี 2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มีนาคม2564โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่8มีนาคม2564เป็นการแนะนำการเตรียมตัวสอบ

วีนที่9-11มีนาคม2564เป็นการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติ

ท่านใดสนใจดาวโหลใบสมัครแล้วส่งกลับมาที่สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยได้เลยรับแค่45คนเท่านั้นทั้ง 4 สาขา 

ดาวโหล ใบสมัครสอบได้ที่ นี้ แบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ.pdf

สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ได้จัดการสัมมนาวิชาการขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ในงาน Propack Asia 2020  ณ ไบเทคบางนา  ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญท่านสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมงาน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ได้จัดการสัมมนาวิชาการขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ในงาน Thailand Lab  ณ ไบเทคบางนา  ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญท่านสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมงาน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  รับจำนวนจำกัด  50 คนเท่านั้น

 

 สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการเสวนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นนทบุรี)

เอกสารการเสวนาวิชาการ ท่านสามารถดาวโหลดได้ 

PPT การประชุมใหญ่ สมท_2562e2.pdf , Remote Calibration.pdf,เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (2.pdf,รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561(28 มี_ค_2562).pdf

ประกาศ สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย  

ขอเชิญ ท่านสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  

และการเสวนาวิชาการ  วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นนทบุรี)  ดาวโหลดแบบตอบรับได้ที่นี้ หรือสแกน QR code 

 ใบตอบรับ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562และการเสวนาวิชาการ ( 20 ส.ค.63).pdf

     

     

 

  สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมฯในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้องเบียงก้า สนใจสอบถามได้ที่สมาคมฯ โทร 02-9406943 มือถือ 085-6643838 E-mail: mst@mst.or.th โทรสาร 02-9406949

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์
No article here !
Copyright © 2013 All Rights Reserved.